На главную страницу

звашас(я) ляхове, а о (А— отъ) тъх ляховъ прозвашас(я) поляне. Ляхове: друзии лутичи, инии мазовшане, инии поморяне.
Також(е) и тии словене пришедше и седоша по Непру и нарекошас(я) поляне, а друзии деревляне, зане седоша в лесъх, а друзии седоша межи Припят(ь)ю и Двиною и нарекошас(я) дрегвичи;

Сайт управляется системой uCoz