На главную страницу

[чаша сами на ся, и ръша сами в себъ: "Поищемъ себъ кня]зя, иже бы [володълъ нами и] рядилъ по праву". И идоша за море к варягомь, к рус(и). Сице бо тии звахуся варязи рус(ь), яко се друзии зовутьс(я) свие, друзии ж(е) уръмяни, инъгляне, друзии и готе. Тако и си. Ръша руси чюд(ь), и словене, и кривичи, и вси: "Земля наша велика и обилна, а наряда в ней нътъ. Да поидъте у нас кн(я)жити и володъти".И изъбрашас(я) 3-е брат(ь)я з (вписано поздними темно-красными чернилами поверх первоначального "с"; А-"с".) роды своими, и пояша собъ всю ру[сь], и приидоша к словеном перъвое, и срубиша город Ладогу, и съде в Ладозъ старей Рюрикъ, а другий сиде у нас (Над словами "сиде у нас" приписано): "Синеусъ".) (А — Синеусъ) на Белъозере, а третий Труворъ въ Изборьску. И о (А — отъ) тъх вярягъ (А — варягъ) прозвася Рускаа земля Новгород, тии сут(ь) люд(и)е новгородци от рода варежска, преж(е) бо бъ[ша словъне].

Сайт управляется системой uCoz